วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

หอยเสียบดองวิธีการปรุง
1.นำหอยเสียบไปล้างให้สะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง ประมาณ 20 นาที่

2.นำหอยเสียบที่รางจนสะอาดแล้ว ไปใส่ในภาชนะ แล้วใส่นำปลาจนจมตัวหอยเสียบ ทิ้งใว้ประมาณ 1 วัน ก็ จะได้หอยเสียบดอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น